Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
– Administratorem Państwa danych osobowych jest ASB budownictwo Sebastian Augustyn, Tuszyn 61C, 58-207 Tuszyn,
NIP8821943497, REGON 891149858
– Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną:
biuro@asb-budownictwo.pl
– Podstawą prawną przetwarzania powierzonych Firmie danych osobowych jest realizacja umowy lub podjęcie na Pani/Pana
zlecenie działań celem zawarcia umowy, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
– W związku z realizacją wiążących nas umów Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do następujących
odbiorców:
osób upoważnionych przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych, a więc przede wszystkim:
administracji, naszym pracownikom, którym powierzono obowiązki związane z realizacją w/w umów;
podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie,
– Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.
– Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
– Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy i stanowi warunek podjęcia działań
zmierzających do zawarcia umowy;
– Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.
– Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
– Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Zdjęcia na stronie głównej pochodzą z serwisu https://pl.freepik.com